روزشمار


پخش زنده از کانال یوتیوب
۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱

ایتالیا، رم، پنجاه و هفتمین دوره فستیوال نووا کنسونانتزا
خنده شک (٢٠١۷) براي فلوت، کلارینت، پیانو
تریو سونار
فلوت: مارکو دلیزی، کلارینت: فرناندو دچزاریو، پیانو: ونسا ستجو


۲۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰
تهران، تالار آوینی دانشگاه تهران
چشم بی نگاه (٢٠١۹) براي فلوت، تار، ویلن
آنسامبل یونایتد برلین و آنسامبل یارآوا
فلوت: مارتین گلوک، تار: گلناز خلیلی، ویلن: آندریاس برایتیگم


۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ اولين اجرا
آلمان، برلین، بیست و هفتمین دوره فستیوال رندشپیله
چشم بی نگاه (٢٠١۹) براي فلوت، تار، ویلن
آنسامبل یارآوا، فلوت: پگاه تسلیمی، تار: گلناز خلیلی، ویلن: عسل کریمی


۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹
تهران، خانه تئاتر ایران
اجرا و نقد موسیقی معاصر قطعات فلوت سلو
مستور (۲۰۱۶) براي فلوت سلو
فلوت: کلاریز کشاورز


۲۶ خرداد الی ۵ تیر ماه ۱۳۹۸
تهران، تالار رودکی
فستیوال بین‌المللی موسیقی معاصر تهران
مستور (۲۰۱۶) براي فلوت سلو
فلوت: کلاریز کشاورز


۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸
کنسرت نهایی و مراسم اهدای جوایز سومین دوره مسابقات بین المللی آهنگسازی
آنسامبل آپاسیوناتا
ایتالیا، کومو، فستیوال معاصر کومو ۲۰۱۹


۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱ اولين اجرا
فصل کنسرتی ۲۰۱۹ امیچی دلا موزیکا فولینیو
ایتالیا، مونته فالکو، کلیسای سن فرانچسکو
کیستی؟ (۲۰۱۹) براي سپرانو
بر روی شعری از احمد شاملو
سپرانو، لورنا ویندسور


۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸ اولين اجرا
ایتالیا، کومو، فستیوال معاصر کومو ۲۰۱۹
خنده شک (۲۰۱۹) براي آنسامبل
آنسامبل آپاسیوناتا


۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۰ اولين اجرا
آلمان، برلین، وابه
كنسرتو تار (٢٠١۹) براي تار و سیزده ساز
آنسامبل یونایتد برلین با رهبری کاترین لارسن مگوایر، تار: گلناز خلیلی


۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰ اولين اجرا
فرانسه، پاریس، فستیوال موسیقی معاصر اسیمس
خنده شک (۲۰۱۷) براي فلوت، کلارینت، پيانو
آنسامبل آلترنانس


۳۰ فروردین الی ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
ایران، تهران، تالار رودکی
فستیوال بین‌المللی موسیقی معاصر تهران
صلت (۲۰۱۱) براي پيانو سلو
پيانو: امانوئلا پیه مونتی


۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
اسپانیا، لوگو، ششمین دوره موسیقی معاصر لوگو
صلت (۲۰۱۱) براي پيانو سلو
پيانو: آیدا سیقاریان


۱۵ نوامبر ٢٠١۷ ساعت ۱۹
نروژ، اسلو، فصل کنسرتی پریفرین
آواز جدایی برای ویلنسل و ویبرافون
به سفارش آنسامبل اومه دوئو
ویلنسل: کارولینا اوهمن، ویبرافون: اریکا اوهمن


۵ می ٢٠١۷ ساعت ۲۱
ایران، تهران، تالار رودکی
فستیوال بین‌المللی موسیقی معاصر تهران
کانتو دلا سپراتزیونه (به فارسی: آواز جدایی) برای ویلنسل و ویبرافون
به سفارش آنسامبل اومه دوئو
ویلنسل: کارولینا اوهمن، ویبرافون: اریکا اوهمن

۴ می ٢٠١۷ ساعت ۲۱
ایران، تهران، تالار رودکی
کانتو دلا پاچ (به فارسی: آواز صلح برای ویلن و ویلنسل )
فستیوال بین‌المللی موسیقی معاصر تهران
به سفارش آنسامبل نیواک
ویلن: گلریز زربخش ، ويلنسل: ژابیز زربخش

۳۰ آوریل ٢٠١۶ ساعت ۱۹ ـ اولين اجرا
فرانسه، پاريس، سالن اجتماعات کالج فرانسه-انگلیس
کانتو دلا سپراتزیونه (به فارسی: آواز جدایی) برای ویلنسل و ویبرافون
به سفارش آنسامبل اومه دوئو
ویلنسل: کارولینا اوهمن، ویبرافون: اریکا اوهمن


۱۰ مارس ٢٠١۷ ساعت ۲۰:۳۰
ايتاليا، میلان، ائودیتوریم سن فدله، فصل کنسرتی روندو ۲۰۱۷
کنسرتو کمانچه برای کمانچه و آنسامبل
به سفارش دیورتیمنتو آنسامبل
دیورتیمنتو آنسامبل با رهبری سندرو گرلی، کمانچه: سامان صمیمی


۹ مارس ٢٠١۷ ساعت ۱۸
ايتاليا، میلان، كنسرواتوار ميلان، فصل کنسرتی روندو ۲۰۱۷
موسیقی ایران از گذشته تا امروز
سمیناری با حضور آهنگسازان ایرانی، مهدی خیامی، کارن کیهانی، علیرضا فرهنگ و نوازندگان گروه مهرآئین


۱۶ دسامبر ٢٠١۶ ساعت ۲۰
ایران، تهران، تالار رودکی
کانتو دلا پاچ (به فارسی: آواز صلح برای ویلن و ویلنسل )
به سفارش آنسامبل نیواک
ویلن: گلریز زربخش ، ويلنسل: ژابیز زربخش

۱۵ دسامبر ٢٠١۶ ساعت ۲۰ ـ اولين اجرا
ایران، تهران، تالار رودکی
کانتو دلا پاچ (به فارسی: آواز صلح برای ویلن و ویلنسل )
به سفارش آنسامبل نیواک
ویلن: گلریز زربخش ، ويلنسل: ژابیز زربخش

۱۱ دسامبر ٢٠١۶ ساعت ۱۵
فرانسه، پاریس
غربت ناشاد برای سپرانو، کلارینت، پیانو
صلت برای پیانو
سپرانو: کلر ترویو, کلارینت: ایوان سولانو، پیانو: نینا مقصودلو

۱۰ دسامبر ٢٠١۶ ساعت ۲۰
فرانسه، پاریس
غربت ناشاد برای سپرانو، کلارینت، پیانو ـ اولين اجرا
صلت برای پیانو
سپرانو: کلر ترویو, کلارینت: ایوان سولانو، پیانو: نینا مقصودلو


۱۷ اکتبر ٢٠١۶ ساعت ۲۰:۳۰
ايتاليا، رجو امیلیا،تئاترو کاوالریتزا، فستیوال اپرتو
کنسرتو کمانچه برای کمانچه و آنسامبل
به سفارش دیورتیمنتو آنسامبل
دیورتیمنتو آنسامبل با رهبری سندرو گرلی، کمانچه: سامان صمیمی


۱۶ اکتبر ٢٠١۶ ساعت ۱۶:۳۰ ـ اولين اجرا
ايتاليا، بینال ونیز، شصتمین دوره فستیوال بین المللی موسیقی معاصر
کنسرتو کمانچه برای کمانچه و آنسامبل
به سفارش دیورتیمنتو آنسامبل
دیورتیمنتو آنسامبل با رهبری سندرو گرلی، کمانچه: سامان صمیمی


۱۸ ژوئیه ٢٠١۶ ساعت ۱۶ ـ اولين اجرا
تهران، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، نگارخانه پردیس
مستور برای فلوت سلو
فلوت: ژولی برونه – ژایلی


۲۳ می ٢٠١۶ ساعت ۱۹:۳۰
فرانسه، پاريس، سالن اجتماعات کالج فرانسه-انگلیس
عنقا براي ويلن سلو
ويلن: مارکو فوزی


۱۷ آوریل ٢٠١۶ ساعت ۱۹ ـ اولين اجرا
فرانسه، پاريس، سالن اجتماعات کالج فرانسه-انگلیس
صلت سوم برای پیانو سلو
به سفارش اسيمس (انجمن آهنگسازان ایرانی موسیقی معاصر)
پیانو: ترمی نگوین

۱۶ آوریل ٢٠١۶ ساعت ۲۱ ـ اولين اجرا
ایتالیا، میلان، خانه موسیقی میلان
کانتو دله سوفرنتز (به فارسی: آواز دردها برای ویلنسل و آکاردئون)
آکاردئون: گنادیه روتاری ، ويلنسل: گئورگي ژوزف


۱۲ مارس ۲۰۱۶ ساعت ۱۷
ايتاليا، میلان، تئاترو دال ورمه، هفتادو یکمین فصل سمفونیک
لا چیتا اینفلیچه، ریسا (به فارسی: شهر ناشاد، ریسا) برای ارکستر
به سفارش تئاترو دال ورمه
ارکستر پومریجی موزیکالی با رهبری استفانو مونتاناری


۱۱ مارس ۲۰۱۶ ساعت ۲۱
ايتاليا، پاویا، تئاترو فراسکینی، فصل اپرا و تئاتر ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶
لا چیتا اینفلیچه، ریسا (به فارسی: شهر ناشاد، ریسا) برای ارکستر
به سفارش تئاترو دال ورمه
ارکستر پومریجی موزیکالی با رهبری استفانو مونتاناری


۱۰ مارس ٢٠١۶ ساعت ۲۱ ـ اولين اجرا
ايتاليا، میلان، تئاترو دال ورمه، هفتادو یکمین فصل سمفونیک
لا چیتا اینفلیچه، ریسا (به فارسی: شهر ناشاد، ریسا) برای ارکستر
به سفارش تئاترو دال ورمه
ارکستر پومریجی موزیکالی با رهبری استفانو مونتاناری


۱۰ مارس ٢٠١۶ ساعت ۱۰
ايتاليا، میلان، تئاترو دال ورمه، هفتادو یکمین فصل سمفونیک
لا چیتا اینفلیچه، ریسا (به فارسی: شهر ناشاد، ریسا) برای ارکستر
به سفارش تئاترو دال ورمه
ارکستر پومریجی موزیکالی با رهبری استفانو مونتاناری


۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ – اولین اجرا
ايتاليا، ميلان، كنسرواتوار ميلان، سالا وردی
غربت ناشاد برای صدای تنور و پیانو؛ (شعر از احمد شاملو)
تنور: عبدالرضا رستمیان، پیانو: هان جیه

۹ ژوئيه ٢٠١۵ – اولین اجرا
ايتاليا، ونیز، تئاترو لا فنیچه، سالن آپولین، ماراتن موسیقی معاصر
وطن کجاست برای سپرانو، فلوت، کلارینت، ویلن، ویلنسل، پیانو، پرکاشن؛ (شعر از احمد شاملو)
به سفارش تئاترو لا فنیچه ونیز، براي بزرگداشت نودمین سالگرد تولد لوچیانو بریو
آنسامبل اکس نوو؛ سپرانو: سونیا ویزنتین
ضبط و پخش توسط کانال رادیویی رای (رادیو تلویزیون ایتالیا)

۲۵ ژانویه ٢٠١۵ ساعت ۱۸ ـ اولين اجرا
فرانسه، پاريس، سالن اجتماعات کالج فرانسه-انگلیس
صلت دوم براي پيانو سلو
(قطعه منتخب توسط هيئت داوران در اسيمس ٢٠١٤ ـ فراخوان آهنگسازي)
پیانو: سهراب لبیب

٢٥ نوامبر ٢٠١٤ ساعت ۲۰
فرانسه، پاريس، کاتدرال کاتولیک ارامنه ـ اولين اجرا
عنقا براي ويلن سلو
به سفارش اسيمس
ويلن: اليزه دوئيه

٣ اوت ٢٠١٣ ساعت ۲۰
آرژانتين، بوئينوس آيرس، مركز فرهنگي بسارس، سيكل موسيقي معاصر ـ اولين اجرا
آلبري مورتي (به فارسي: درختان مرده) براي فلوت، ويلنسل، پيانو
به سفارش آنسامبل سيريووس
فلوت: سامارا پيير پائولي، ويلنسل: ماتياس ياسكالويچ، پيانو: مالنا لوين

١۳ ژوئيه ٢٠١٣ ساعت ۲۱
ايتاليا، چیسترنینو، تئاترو پائولو گراسی، سيزن سمفونيك تابستاني
لوچي سِرِنه اِ كياره براي اركستر
به سفارش اركستر سمفونيك لچه، براي بزرگداشت چهارصدمين سالگرد فوت كارلو جزوالدو
اركستر سمفونيك لِچه با رهبري ماسيمو كوارتا

١٢ ژوئيه ٢٠١٣ ساعت ۲۱:۳۰
ايتاليا، لِچه، پالاتزو دي چِلِستيني، سيزن سمفونيك تابستاني ـ اولين اجرا
لوچي سِرِنه اِ كياره براي اركستر
به سفارش اركستر سمفونيك لچه، براي بزرگداشت چهارصدمين سالگرد فوت كارلو جزوالدو
اركستر سمفونيك لِچه با رهبري ماسيمو كوارتا

١٤ ژوئن ٢٠١٣ ساعت ۱۶
ايتاليا، رم، ائوديتوريوم پاركو دِلاموزيكا، تالار پتراسي، سيكل استعدادهاي جديد ـ اولين اجرا
مويه براي اركستر مجلسي
برنده جايزه اول مسابقه هاوزمن
آنسامبل نُوِچِنتو با رهبري كارلو ريتزاري
ضبط و پخش توسط كانال يورو كلاسيكال

۴ مارس ۲۰۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
ايتاليا، رم، ائوديتوريوم پاركو دلا موزيكا، تالار پترسي، سيكل استعدادهاي جديد ـ اولين اجرا
كانتو دِلّه مِنتي (به فارسي: آواز مغزها) براي ويلنسل و پيانو
ويلنسل: گئورگي ژوزف، پيانو: ماسيمو سپادا
ضبط و پخش توسط كانال يورو كلاسيكال

١٦ فوريه ٢٠١٣
ايتاليا، ميلان، سالا وردي ـ اولين اجرا
تيرازيس (٢٠١٢) براي اركستر
اركستر سمفونيك پومريجي موزيكالي با رهبري داريو گرِنياني

٢٧ اكتبر ٢٠١٢ ساعت ۲۱
ايتاليا، ونيز، چنترو کاندیانی، فستيوال اتزور، اجيموز ٢٠١٢ ـ اولين اجرا
زگواردو دي ستاتوا (به فارسي: نگاه مجسمه) براي فلوت، ويولا، هارپ
به سفارش آجيموز ونيز، براي بزرگداشت صدوپنجاهمین سالگرد تولد كلود دبوسي
آنسامبل پولوريمو؛ فلوت: چِچيليا وندراسكو، ويولا: ماريو پالادين، هارپ: الساندرا ترنتين

١۸ دسامبر٢٠١١ ساعت ۲۱
ایتالیا، میلان، سالا وردی
آبادان براي اركستر
تنها قطعه سمفونيك انتخاب شده توسط هيئت داوران فستيوال ليست – مالر
اركستر سمفونيك جوزپه وردي كنسرواتوار ميلان با رهبري فابيانو مونيكا

١۷ دسامبر٢٠١١ ساعت ۲۱
ایتالیا، پارابیاگو، کلیسای سن جروازو اِ پروتازو
آبادان براي اركستر
تنها قطعه سمفونيك انتخاب شده توسط هيئت داوران فستيوال ليست – مالر
اركستر سمفونيك جوزپه وردي كنسرواتوار ميلان با رهبري فابيانو مونيكا

١٦ دسامبر٢٠١١ ساعت ۲۰:۴۵
ایتالیا، لودي، ائوديتوريوم دي لودي ـ اولين اجرا
آبادان براي اركستر
تنها قطعه سمفونيك انتخاب شده توسط هيئت داوران فستيوال ليست – مالر
اركستر سمفونيك جوزپه وردي كنسرواتوار ميلان با رهبري فابيانو مونيكا

٢٠ اكتبر ٢٠١١ ساعت ۱۸:۳۰
ایتالیا، رم، آئوديتوريوم پاركو دلا موزيكا – تئاترو استوديو، مارتن موسيقي معاصر
صلت براي پيانو سلو ـ اولین اجرا
پيانو: فرانكو ونتوريني

١٧ ژوئيه ٢٠١١ ساعت ۲۱
ایتالیا، فولگاريا، فستيوال موسيقي ميويتاليس ـ اولين اجرا
رخوت معصومانه براي تنور، ويلنسل، پيانو
به سفارش فستيوال موسيقي ميويتاليس
آنسامبل پارسه؛ تنور: عبدالرضا رستميان، ويلنسل: بابك خيامي، پيانو: الیا تالیاویا
پخش زنده كنسرت توسط راديو دُلُميتي

۳٠ ژوئن ٢٠١١
ایتالیا، میلان، کنسرواتوار جوزپه وردی میلان
صلت براي پيانو سلو
پيانو: ماریا گرتزیا بلوکیو

١٧ فوريه ٢٠١١ ساعت ۱۷:۳۰
ايتاليا، ميلان، پيكولو تئاترو گراسّي ـ اولين اجرا
تريو داركي (به فارسي: تريو زهي) براي ويلن، ويولا، ويلنسل
به سفارش پيكولو تئاترو دی ميلانو و كنسرواتوار ميلان براي “پيرامون فلوت سحر آميز”
ويلن: كارولا زوزي، ويولا: ركسان ديكسترا، ويلنسل: ايسي واتانابا

٢٩ اكتبر ٢٠١٠
ايتاليا، ميلان، كنسرواتوار ميلان، سالا پوچيني ـ اولين اجرا
پريمو پيانو تريو (به فارسي: پيانو تريو اول) براي ويلن، ويلنسل، پيانو
ويلن: ماركو فوزي، ويلنسل: مارتينا روديك، پيانو: لوئيجي پالومبي

١ مارس ٢٠١٠
ايتاليا ـ ميلان، كنسرواتوار جوزپه وردي ميلان، تالار وردي ـ اولين اجرا
شدن براي سپرانو، ابوا، هورن، پركاشن
آنسامبل ايكاروس با رهبري ميركو گيرارديني، سپرانو: لورنا ويندسور

٩،۱۱،۱۰ ژوئيه ٢٠٠٩
تهران – ايران، تالار وحدت
جميني براي اركستر زهي
به سفارش اركستر زهي پارسيان
اركستر زهي پارسيان با رهبري داريو گرنياني ( كنسرت برگزار نشد)

١١ دسامبر ٢٠٠٨ ساعت ۲۱
ايران، تهران، تالار وحدت، منتخبين بيست و چهارمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر
بوف كور براي فلوت، كلارينت، ويلن، ويلنسل، پيانو
آنسامبل سيكرت تياتر با رهبري داريو گرنياني
پخش زنده كنسرت از راديو تهران

۹ دسامبر ٢٠٠٨ ساعت ۲۱
ايران، شيراز، تالار حافظ، منتخبين بيست و چهارمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر ـ اولين اجرا
بوف كور براي فلوت، كلارينت، ويلن، ويلنسل، پيانو
آنسامبل سيكرت تياتر با رهبري داريو گرنياني